Jak wypełnić PIT-6

Zrzeszamy dobre hodowle bo razem możemy więcej

Jak wypełnić PIT-6

2023-03-25 Prowadzenie hodowli 0
Jak wypełnić PIT-6

Jak wypełnić PIT-6 na rok podatkowy 2023? Przedstawiamy instrukcję krok po kroku przede wszystkim dla hodowców psów rasowych. Możesz też pobrać tu PIT-6.

UWAGA: Każdy hodowca psów rasowych przede wszystkim musi zarejestrować swoją pozarolniczą działalność gospodarczą (działy specjalne produkcji rolnej) w Urzędzie Skarbowym.

Deklarację PIT-6 na rok podatkowy 2023 składamy do 20 stycznia – w tym artykule podpowiadamy jak ją wypełnić.

Druk PIT-6 do wypełnienia znajdziemy w każdym Urzędzie Skarbowym lub na stronie naszego Stowarzyszenia:

Jak wypełnić PIT-6 – instrukcja

Kolejno uzupełniamy pola:
1) Numer NIP
4) Rok bieżący czyli 2023
5) Urząd Skarbowy, do którego składamy deklarację np. Urząd Skarbowy w Łasku, lub II Urząd Skarbowy Łódź – Bałuty
6) Znakiem „x” zaznaczamy złożenie deklaracji, jeśli będziemy w ciągu roku coś zmieniać zaznaczymy znakiem „x” korektę.
7) Nazwisko hodowcy
8) Imię hodowcy
9) Data urodzenia hodowcy dzień – miesiąc – rok (tylko cyfry)
10-18) adres pod którym prowadzimy hodowlę – tylko jeden Pod polem nr 36) niektóre urzędy wymagają napisania deklaracji
„Nie będę prowadził książki przychodów i rozchodów” z podpisem

UWAGA: Sami tego nie wpisujmy, poczekajmy na odpowiedź z urzędu


37) PSY RASOWE
38) 84*
39) liczba sztuk hodowlanych
41) 100*
146) Podpis hodowcy
*84 – to numer działu – Psy rasowe
*100 – to procent udziału.

Jeśli oprócz hodowli psów rasowych prowadzimy hodowlę innych zwierząt, która objęta jest działami specjalnymi produkcji rolnej, musimy wyliczyć jaki procent naszego dochodu stanowi dany dział. W tym przypadku konieczne może okazać się wpisanie kolejnego adresu, jeśli psy hodujemy pod jednym adresem, a np. owce pod innym.

Jak wypełnić PIT-6 - instrukcja krok po kroku
Jak wypełnić PIT-6 – instrukcja krok po kroku

Wypełnioną deklarację PIT-6 wysyłamy do Urzędu Skarbowego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub zanosimy w dwóch egzemplarzach do kancelarii podawczej urzędu, odbierając jeden egzemplarz ze stemplem potwierdzającym złożenie pisma.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy legalnie zarejestrowanym Stowarzyszeniem Hodowców Psów Rasowych – przede wszystkim zrzeszającym miłośników i hodowców psów rasowych.

Co dajemy członkom stowarzyszenia?

Każdy członek Stowarzyszenia może liczyć na pomoc związaną z hodowlą.

Jak dbamy o hodowle w stowarzyszeniu?

Hodowle zrzeszone w stowarzyszeniu podlegają stałej kontroli.

Przede wszystkim bardzo dbamy by zrzeszać ludzi którzy kochają zwierzęta i mają możliwości do prowadzenia hodowli.