Karta miotu

Dokument miotu stanowi jednocześnie potwierdzenie rejestracji zwierząt – rodziców i ich właścicieli w stowarzyszeniu i wniosek o wydanie rodowodów. UWAGA – Formularz wymaga wprowadzenia określonych danych – jeżeli jest brak danych podstawowych nie pozwoli na wysłanie do siedziby stowarzyszenia.