Wniosek o wpisanie do księgi wstępnej

Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej”. Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej.

  Proszę o wpisanie do Księgi Wstępnej Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych „Happy Dog” psa będącego moją własnością

  Dane właściciela:

  Dane psa:

  Imię
  Rasa
  Data urodzenia
  Chip
  Maść
  Płeć:
  Hodowla

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)


  Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych „Happy Dog” (teraz i w przyszłości) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych /Dz.U.133 poz.833 z 1997r. z późniejszymi zmianami/.


  Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze Statutem oraz obowiązującym Regulaminem Stowarzyszenia Hodowców Psów Rasowych „Happy Dog” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.


  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.
  Aby wysłać wiadomość napisz słowo stosując TYLKO małe litery: