Dokumenty

Zrzeszamy dobre hodowle bo razem możemy więcej

Dokumenty stowarzyszenia do pobrania.

Deklaracja członkowska


Wniosek o nadanie przydomka hodowlanego


Karta krycia


Weterynaryjny przegląd miotu


PIT 6

DEKLARACJA DO WYMIARU ZALICZEK PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ USTALANYCH PRZY ZASTOSOWANIU NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU

PIT-6 (14) ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.


Formularze

Formularze powodują zautomatyzowanie zbierania i przekazywania informacji. Dane wprowadzone w formularzu po kliknięciu przycisku WYŚLIJ, są automatycznie przesyłane do siedziby stowarzyszenia, a na podany w rejestracji adres e-mail przesłana zostaje kopia wysłanego wniosku.

Karta miotu

Dokument miotu stanowi jednocześnie potwierdzenie rejestracji zwierząt – rodziców i ich właścicieli w stowarzyszeniu i wniosek o wydanie rodowodów.

UWAGA – Formularz wymaga wprowadzenia określonych danych – jeżeli jest brak danych podstawowych nie pozwoli na wysłanie do siedziby stowarzyszenia.


Wniosek o wpisanie do księgi wstępnej

Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego.

Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej”. Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej.


Formularz dodawania ogłoszenia

Formularz dodawania ogłoszenia – pozwala w łatwy sposób przesłać do siedziby stowarzyszenia informacje do ogłoszenia.


Kim jesteśmy?

Jesteśmy legalnie zarejestrowanym Stowarzyszeniem Hodowców Psów Rasowych – przede wszystkim zrzeszającym miłośników i hodowców psów rasowych.

Co dajemy członkom stowarzyszenia?

Każdy członek Stowarzyszenia może liczyć na pomoc związaną z hodowlą.

Jak dbamy o hodowle w stowarzyszeniu?

Hodowle zrzeszone w stowarzyszeniu podlegają stałej kontroli.

Przede wszystkim bardzo dbamy by zrzeszać ludzi którzy kochają zwierzęta i mają możliwości do prowadzenia hodowli.