Dokumenty

Zrzeszamy dobre hodowle bo razem możemy więcej

Dokumenty stowarzyszenia do pobrania.

Deklaracja członkowska


Wniosek o nadanie przydomka hodowlanego


Karta krycia


Weterynaryjny przegląd miotu


PIT 6

DEKLARACJA DO WYMIARU ZALICZEK PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ USTALANYCH PRZY ZASTOSOWANIU NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU

PIT-6 (14) ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.


Formularze

Formularze powodują zautomatyzowanie zbierania i przekazywania informacji. Dane wprowadzone w formularzu po kliknięciu przycisku WYŚLIJ, są automatycznie przesyłane do siedziby stowarzyszenia, a na podany w rejestracji adres e-mail przesłana zostaje kopia wysłanego wniosku.

Karta miotu

Dokument miotu stanowi jednocześnie potwierdzenie rejestracji zwierząt – rodziców i ich właścicieli w stowarzyszeniu i wniosek o wydanie rodowodów.

UWAGA – Formularz wymaga wprowadzenia określonych danych – jeżeli jest brak danych podstawowych nie pozwoli na wysłanie do siedziby stowarzyszenia.


Wniosek o wpisanie do księgi wstępnej

Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego.

Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej”. Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej.